Zapytanie ofertowe

Załącznik do umowy nr 1 – Lokalizacja separatorów

Załącznik do umowy nr 2 – Lokalizacja separatorów

Załączniik do umowy nr 3 – Lokalizacja separatorów

Załącznik do umowy nr 10 – Karta kontroli separatora

Załącznik do umowy nr 11 – Karta zanieczyszeń osadnika

Załącznik do umowy nr 12- Karta zanieczyszczeń separatora

Załącznik do umowy nr 13 – DTR A1

Załącznik do umowy nr 13 – DTR A2

Załącznik do umowy nr 13 – DTR A3

Załącznik do umowy nr 13 – DTR B3

Załącznik do umowy nr 13 – DTR C1

Załącznik do umowy nr 13 – DTR C2

Zaproszenie nr BOT_380_2018 – serwisowanie urzadzeń kanalizacji deszcz

Załącznik nr 1 do Zaproszenia BOT_380_2018 – wzór umowy_kanalizacja deszcz

Załącznik nr 2 do Zaproszenia BOT_380_2018 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do Zaproszenia BOT_380_2018 – Wykaz zrealizowanych zleceń

Załącznik nr 4 do Zaproszenia BOT_380_2018 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 7 do umowy – obowiązki w zakresie BHP

Załącznik nr 8 do umowy – Wzór protokołu kontroli wykonania usługi